Politică de confidențialitate

Drepturi de autor. ©2018 ARON SAMU PHD LLM ESQ SRL. Toate drepturile rezervate.

Acest document este protejat de drepturi de autor. Proprietarul de drept al informației, societatea comercială care asigură serviciile de Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal al LUSIG CAFE SRL​ își rezervă toate drepturile referitor la informația privită ca mod structurat de organizare a textului.

Acest document are o natură juridică complexă:

 • Documentul privit ca structură și organizare a informației - LUSIG CAFE SRL are un drept de folosință limitată pe perioadă nedeterminată a textului acestei versiuni în limba română, fără secțiunile Header și Footer (“Antet” și “Subsol”) purtând marca autorului sau fără a face referință expresă la autorul acestui document, chiar utilizând mărci proprii de identificare, în beneficiu personal în vederea înlesnirii interacțiunilor și raporturilor contractuale la care este parte. LUSIG CAFE SRL vă notifică faptul că nu este proprietarul acestui document privit ca mod de structurare a informației. Privit în această concepție, proprietarul de drept al informației își rezervă toate drepturile în raport cu informația conținută în cadrul acestui document. Este interzisă transmiterea acestui document în alt format digital decât având extensia “.pdf”, sau în alt format fizic decât numărul minim de coli A4.
 • Documentul în format fizic deținut de părțile contractante - poate fi gestionat de părțile contractante ca document fizic doar în scopul utilizării în cadrul relației contractuale și în scopul dovedirii raportului contractual în raport cu cealaltă parte contractantă sau cu autoritățile naționale sau supranaționale care au un drept juridic valid și necesar interpretate în cel mai strict mod obiectiv posibil; în acest scop poate fi copiat sau transmis, în integralitatea sa sau în parte, conținând obligatoriu în orice caz secțiunea “Drepturi de autor. ©2018 ARON SAMU PHD LLM ESQ SRL. Toate drepturile rezervate.”. Este interzisă transmiterea acestui document în alt format decât având extensia “.pdf” sau în alt format fizic decât numărul minim de coli A4. Informațiile și datele cu caracter personal integrate în documentul fizic ca urmare a completării și semnării secțiunii finale care solicită identificarea părților vor fi gestionate în fluxul de activitate al Responsabilului pentru protecția datelor cu caracter personal al LUSIG CAFE SRL, și vor fi stocate de acesta în contul adresei Google LLC Email aron.samu@aronsamu.com.

După dispariția oricăror circumstanțe care obligă părțile la păstrarea documentului în vederea exercitării drepturilor sau îndeplinirii obligațiilor lor contractuale sau de interacțiune cu autoritățile naționale sau supranaționale care au un drept juridic valid și necesar interpretate în cel mai strict mod obiectiv posibil în legătură cu acest document, părțile au obligația de a distruge copiile fizice și/ sau electronice ale acestui document, privit în ambele accepțiuni, atât ca structură și organizare a informației cât și ca document fizic.

Orice utilizare, reproducere, alterare, modificare, completare sau prelucrare neautorizată este interzisă. Pentru orice informații sau neclarități privind drepturile referitoare la acest document, părțile sunt obligate să contacteze Proprietarul de drept al informației la adresa Google LLC Email aron.samu@aronsamu.com.

Proprietarul informației și LUSIG CAFE SRL ca titular al dreptului de folosință limitată pe perioadă nedeterminată a textului acestei versiuni își rezervă drepturile de a utiliza toate mijloacele legale spre a mitiga și recupera prejudiciile suferite prin încălcarea drepturilor.

LUSIG CAFE SRL, o societate având sediul localizat în Mun. Cluj-Napoca, Str. Agrișelor Nr. 6, Jud. Cluj, Cod poștal 400683, înregistrată în Registrul Comerțului sub numărul J12/1903/2018, având codul fiscal 39324827, ("LUSIG CAFE") a adoptat și în prezent aplică Strategia și Politica noastră de Confidențialitate ("Strategia și Politica") în scopul asigurării și menținerii unui nivel de securitate a confidențialității cu privire la Date cu caracter personal care este conform cu ambele Cadre ale Scutului de Confidențialitate UE-S.U.A. și Elvețian-S.U.A.. Această Strategie și Politică se referă la și este aplicată în legătură cu aspectele legate de operarea și/ sau procesarea de Date cu caracter personal care implică vizitatori, utilizatori și/ sau Contrapartide Comerciale care sunt localizate în cadrul Uniunii Europene și/ sau Confederației Elvețiene.


LUSIG CAFE respectă ambele Cadre ale Scutului de Confidențialitate UE-S.U.A. și Elvețian-S.U.A. astfel cum acestea sunt stabilite și aplicate în prezent de către Departamentul Comerțului S.U.A., Comisia Europeană și Administrația Elvețiană cu privire la gestionarea și transferul de Date cu caracter personal aparținând vizitatorilor, utilizatorilor și/ sau Contrapartidelor Comerciale din cadrul Uniunii Europene, al statelor sale membre și Elveției către Statele Unite ale Americii în susținerea comerțului transatlantic. LUSIG CAFE certifică prin aceasta faptul că aderă la Principiile în materie de Confidențialitate ale ambelor Cadre ale Scutului de Confidențialitate UE-S.U.A. și Elvețian-S.U.A. privind notificări, alegeri, aspecte privind securitatea, integritatea datelor, accesări, limitări asupra scopurilor, aplicabilități, recursuri, responsabilități privind transferuri mai departe și vinovății. În eventualitatea oricărui conflict între prevederile acestei Strategii și Politici de confidențialitate și Principiile în materie de Confidențialitate stabilite și aplicate de către Cadrele Scutului de Confidențialitate UE-S.U.A. și/ sau Elvețian-S.U.A., Principiile în materie de Confidențialitate aparținând ultimei categorii vor prevala ca aplicabile. Pentru mai multe informații despre ambele Cadre ale Scutului de Confidențialitate UE-S.U.A. și Elvețian-S.U.A. și/ sau Programul Cadrului Scutului de Confidențialitate, și/ sau pentru a ne consulta spațiul Participării incluse și active localizat în cadrul acestuia, puteți vizita pagina de Internet oficială .gov a Programului Cadrului Scutului de Confidențialitate.

LUSIG CAFE prin aceasta recunoaște în mod oficial jurisdicția Comisiei Federale de Comerț (CFC) cu privire la aspectele care privesc conformitatea cu ambele Cadre ale Scutului de Confidențialitate UE-S.U.A. și Elvețian-S.U.A..

Întregul personal LUSIG CAFE care se află sub incidența contractelor de muncă și sunt implicați în activități de gestionare de Date cu caracter personal care derivă din cadrul Europei și/ sau Confederației Elvețiene sunt informați și obligați să adere la și să se conformeze cu Prevederile acestei Strategii și Politici.

Definim concepte capitalizate sub denumirea de Termeni Specifici în cadrul Secțiunii 4 a acestei Strategii și Politici.

1. APLICABILITATE

Această Strategie și Politică se extinde asupra și reglementează gestionarea și transferul de Date cu caracter personal aparținând vizitatorilor, utilizatorilor și/ sau Contrapartidelor Comerciale cu care LUSIG CAFE intră în contact prin intermediul operațiunilor sale de afaceri (având în vedere faptul că locația principală de desfășurare a activităților de afaceri și sediul oficial al societății sunt localizate în România, țară membră a Uniunii Europene) cu privire la  vizitatori, utilizatori și/ sau Contrapartide Comerciale rezidente în cadrul Uniunii Europene, oricăror dintre statele sale membre sau/ și Elveției. Punem informații, produse și/ sau servicii la dispoziția consumatorilor și/ sau afacerilor.

Această Strategie și Politică se aplică de asemenea datelor și/ sau informațiilor care nu pot conduce la situații în care să se producă identificarea persoanelor individuale, inclusiv cazurilor în care se utilizează pseudonimizare. Asemenea pseudonimizare poate implica înlocuirea oricăror identificatori personali cu alternative ficționale în scopul asigurării imposibilității identificării persoanelor individuale.

2. IMPLEMENTARE, APLICARE, GESTIONARE ȘI SUPRAVEGHERE

LUSIG CAFE a desemnat conducerea executivă a organizației noastre în vederea implementării, aplicării, gestionării și supravegherii programului nostru în materia securității informaționale și cu privire la date, inclusiv aspectul conformității noastre cu ambele Cadre ale Scutului de Confidențialitate UE-S.U.A. și Elvețian-S.U.A. aparținând Programului Cadrului Scutului de Confidențialitate, inclusiv dar fără limitare la Strategia și Politica noastră de Confidențialitate. Conducerea executivă va recunoaște, revizui și aproba orice modificări de o natură materială care implică (chiar și aspecte izolate ale) programul(ui) nostru în funcție de necesitate și/ sau caracterul rezonabil al acestora. Orice comentarii, întrebări, probleme, îngrijorări sau plângeri cu privire la Strategia și Politica noastră de Confidențialitate și/ sau programul nostru pot fi adresate în cadrul oricărui canal oficial prevăzut în cadrul Secțiunii 13 a prezentului document.

Vom implementa, gestiona, supraveghea, testa și/ sau provoca, și actualiza politicile noastre în legătură cu programul propriu în materia securității informaționale și cu privire la date (inclusiv eforturile, practicile și sistemele) în vederea asigurării protecției Datelor cu caracter personal cu care intrăm în contact. Personalul nostru care se află sub incidența contractelor de muncă sau/ și entitățile noastre implicate juridic în orice legătură cu organizația noastră în cadrul cărora exercităm un control semnificativ asupra activității lor vor fi pregătite și instruite, în modul corespunzător apreciat în mod rezonabil, pentru a adera la, implementa și/ sau aplica Strategia și Politica noastră de Confidențialitate în cel mai eficient mod posibil în mod rezonabil. Puteți afla mai multe despre planul specific de acțiune pe care îl aplicăm în eforturile noastre de a proteja în mod optim Datele cu caracter personal din cadrul prevederilor Secțiunii 8 a prezentului document.

3. REVIZUIRI, VERIFICĂRI ȘI REÎNNOIRI

LUSIG CAFE va actualiza și restabili ambele certificări din Cadrele Scutului de Confidențialitate UE-S.U.A. și Elvețian-S.U.A. aparținând Programului Cadrului Scutului de Confidențialitate cu frecvență anuală, cu excepția cazului în care păstrarea asigurării acestor certificări devine obligatorie cu o frecvență crescută (caz în care vom adera la reglementările mai stricte) sau cazului în care operațiunile, strategiile noastre de afaceri și cerințele conformității cu întregul cadru de reglementare obligă ca asemenea certificări să nu mai fie dezirabile sau cazului în care vom adera la, implementa și aplica un sistem diferit de asigurare a conformității având un nivel mai înalt de strictețe cu privire la protecția și respectarea standardelor de confidențialitate și securitate în beneficiul subiecților S.U.A., UE și/ sau Confederației Elvețiene.

Înaintea aplicării în vederea și/ sau obținerii (re)aprobării participării noastre în ambele certificări din Cadrele Scutului de Confidențialitate UE-S.U.A. și Elvețian-S.U.A. aparținând Programului Cadrului Scutului de Confidențialitate, vom implementa și aplica un audit propriu în vederea asigurării faptului că declarațiile și practicile noastre cu privire la gestionarea Datelor cu caracter personal ale vizitatorilor, utilizatorilor și Contrapartidelor Comerciale sunt cât se poate de conforme, corecte și corespunzătoare, și a faptului că societatea noastră aplică practicile menționate anterior în totalitate și în mod constant în cea mai potrivită manieră apreciată în mod rezonabil. În concret, în cadrul procesului și procedurilor noastre proprii de audit, ne vom obliga la acțiunile următoare:

 1. Revizia, adaptarea corespunzătoare și păstrarea naturii actualizate a Strategiei și Politicii noastre de Confidențialitate incluzând versiunea documentului pe care o și vom continua să o publicăm în cadrul totalității prezenței noastre de pagini de Internet în vederea asigurării conformității continue cu ambele certificări din Cadrele Scutului de Confidențialitate UE-S.U.A. și Elvețian-S.U.A. aparținând Programului Cadrului Scutului de Confidențialitate în ceea ce privește gestionarea de către noi a Datelor cu caracter personal care derivă din partea vizitatorilor, utilizatorilor și/ sau Contrapartidelor Comerciale.
 2. Asigurarea faptului că Strategia și Politica noastră de Confidențialitate este accesibilă publicului și că ne informează și instruiește vizitatorii, utilizatorii și/ sau Contrapartidele Comerciale în mod clar cu privire la implicarea LUSIG CAFE în cadrul ambelor certificări din Cadrele Scutului de Confidențialitate UE-S.U.A. și Elvețian-S.U.A. aparținând Programului Cadrului Scutului de Confidențialitate, și de asemenea cu privire la opțiunea întotdeauna disponibilă de a obține o copie a datelor și/ sau informațiilor suplimentare în materie (de exemplu de a accesa și recepționa o transmitere a Strategiei și Politicii noastre de Confidențialitate).
 3. Menținerea statutului de conformitate completă a Strategiei și Politicii noastre de Confidențialitate în legătură cu principiile aparținând Programului Cadrului Scutului de Confidențialitate.
 4. Garanția faptului că vizitatorii, utilizatorii și/ sau Contrapartidele Comerciale LUSIG CAFE au intrat în contact cu procedurile aflate la dispoziția lor în vederea inițierii de comentarii, întrebări, probleme, îngrijorări sau dispute și de asemenea cu oricare dintre și cu toate modalitățile de a escala chestiunea în atenția unor structuri de rezolvare a disputelor care prezintă garanția reglementată de independență (putem îndeplini aceasta prin intermediul afișării în mod vizibil a informației în cadrul paginii noastre publice de Internet, și/ sau al oricărei interacțiuni de afaceri).
 5. Revizia, adaptarea corespunzătoare și păstrarea naturii actualizate a strategiilor și mijloacelor de implementare proprii cu privire la pregătirea personalului nostru care se află sub incidența contractelor de muncă sau entităților noastre implicate juridic în orice legătură cu organizația noastră în cadrul cărora exercităm un control semnificativ asupra activității lor în ceea ce privește implicarea noastră în și aderarea noastră la Programul Cadrului Scutului de Confidențialitate și de asemenea în ceea ce privește maniera potrivită corespunzătoare de a gestiona Datele cu caracter personal ale vizitatorilor, utilizatorilor și/ sau Contrapartidelor Comerciale.

LUSIG CAFE va implementa, emite și aplica un document propriu de audit în fiecare an a participării noastre intenționată pentru perpetuitate la ambele Cadre ale Scutului de Confidențialitate UE-S.U.A. și Elvețian-S.U.A. aparținând Programului Cadrului Scutului de Confidențialitate.

4. DEFINIȚII ALE ANUMITOR TERMENI SPECIFICI

Termenii care sunt prezentați într-o formă cu majuscule în cadrul Strategiei și Politicii noastre de Confidențialitate sunt definiți ca Termeni Specifici în continuare:

“Contrapartidă Comercială” și “Contrapartide Comerciale” desemnează (un) client/ clienți și/ sau cumpărător(i) din cadrul Uniunii Europene sau Confederației Elvețiene care sunt implicați într-o interacțiune de afaceri cu LUSIG CAFE. Aceste desemnări vor include de asemenea și orice agenți, reprezentanți, sau orice personal aflat sub incidența unor contracte de muncă sau entitate care se află în orice legătură juridică cu organizațiile lor sau în cazul cărora ele exercită un control semnificativ asupra activității lor, și includ de asemenea totalitatea personalului nostru aflat sub incidența unor contracte de muncă sau entități care se află în orice legătură juridică cu organizația noastră sau în cazul cărora noi exercităm un control semnificativ asupra activității lor în eventualitatea în care le gestionăm Datele cu caracter personal în cadrul interacțiunii noastre de afaceri cu Contrapartida Comercială sau Contrapartidele Comerciale.

“Personalul nostru aflat sub incidența unor contracte de muncă sau entitățile care se află în orice legătură juridică cu organizația noastră în cazul căreia noi exercităm un control semnificativ asupra activității lor” include de asemenea angajați temporari, cu program redus/ parțial, sau pe bază de contract, colaboratori independenți, și/ sau aplicanți care urmăresc angajare în cadrul LUSIG CAFE sau a oricăror afiliați sau subsidiare ale acesteia, care sunt în același timp rezidenți legitimi ai țărilor din cadrul Spațiului Economic European (“SEE”).

“Date cu caracter personal” desemnează un concept delimitat în prezent de către Regulamentul Uniunii Europene (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor, “RGPD”, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene JO L 119, 4.5.2016, în cadrul intervalului de pagini 1-88) ca reprezentând orice orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (“persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale sau trăsături ale acelei persoane fizice (inclusiv dar fără limitare la informațiile pentru identificare în procesul accesării spațiilor personale, locațiile geografice, informațiile dispozitivelor, starea civilă, informația Email, parole și alte date de identificare , telefon, adresă și/ sau informații de contact în caz de urgență, colecție de informații istorice privind educația sau angajarea sau calificările vizitatorilor, utilizatorilor și/ sau Contrapartidelor Comerciale). Datele cu caracter personal nu desemnează informații care sunt anonimizate sau făcute publice în mod voluntar de către subiectul care le deține în mod legitim. Trebuie reținut că în ceea ce privește Confederația Elvețiană, termenul “persoană” desemnează atât o persoană fizică/ persoane fizice cât și entități juridice, fără distincție în ceea ce privește modul specific de reprezentare al entității juridice aflate în concret în discuție).

“Date Sensibile” desemnează Date cu caracter personal care relevă datele biometrice, privind sănătatea și/ sau statutul medical, capturi fotografice sau video, rasa sau etnicitatea, apartenențele și/ sau opiniile politice, religioase și/ sau filozofice, preferințele și/ sau orientarea sexuală, sau statutul de membru în grupări legate de muncă (de exemplu sindicate ale muncitorilor) ale vizitatorilor, utilizatorilor și/ sau Contrapartidelor Comerciale.

“Entitate Terță” și/ sau “Entități Terțe” desemnează orice entitate juridică sau grupare de asemenea entități care se află în afara cadrului LUSIG CAFE, personalului aflat sub incidența unor contracte de muncă sau entităților care se află în orice legătură juridică cu organizația noastră în cazul căreia noi exercităm un control semnificativ asupra activității lor.

5. CADRU DE GESTIONARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

LUSIG CAFE furnizează diverse soluții finale vizitatorilor, utilizatorilor săi și/ sau Contrapartidelor sale Comerciale care interacționează cu strategia sa proprie de afaceri. LUSIG CAFE gestionează Date cu caracter personal din partea acestor vizitatori, utilizatori și/ sau Contrapartide Comerciale oricând este necesar și în măsura necesară în contextul celei mai agresive urmăriri legitime a strategiei sale proprii de afaceri, inclusiv dar fără limitare la circumstanța vizitatorilor care îi accesează pagina de Internet, cea a utilizatorilor care se înregistrează în cadrul oricărui serviciu și/ sau cadrul tuturor serviciilor pe care îl/ le oferim sau părți ale acestora sau care accesează spațiile lor alocate și securizate, cea a oricăror dintre ei care transmit Date cu caracter personal prin intermediul interacțiunilor noastre de afaceri (de exemplu ei pot alege în mod voluntar să implice modulele noastre de asistență în timp real sau să transmită anumite Date cu caracter personal în cadrul interacțiunii noastre de afaceri private în maniera securizată pe care o permitem, punem la dispoziție și gestionăm).

Orice parte din și/ sau totalitatea Datelor cu caracter personal pe care le gestionăm poate fi la fel de diversă precum comportamentul vizitatorilor, utilizatorilor și/ sau Contrapartidelor Comerciale în cadrul interacțiunilor noastre de afaceri. În ceea ce privește informația generală care ar putea fi gestionată, următoarele categorii sunt incluse în mod frecvent: informație care ar putea facilita interacțiuni (de exemplu informații privind numele, informații Email, informații privind numărul de telefon, date privind angajarea, și de asemenea informații financiare și/ sau de plată, care pot include informații cu privire la cartea de credit și/ sau contul bancar). Utilizatorilor și/ sau Contrapartidelor Comerciale le pot fi alocate spații personale în cadrul interacțiunii noastre de afaceri, inclusiv în cadrul unui mediu de asistență în timp real. Ei vor avea libertatea de a transfera orice informație pe care o solicităm în mod rezonabil și pe care ei o consideră în mod rezonabil potrivită în contextul interacțiunilor noastre de afaceri, orice gestionare a Datelor lor cu caracter personal fiind considerată a fi inițiată prin intermediul consimțământului lor specific și exprimat în mod liber în acest sens. Ne rezervăm dreptul de a refuza în mod unilateral furnizarea de informații specifice (sau chiar a totalității acestora), produse și/ sau servicii (sau părți a acestora) în orice moment în eventualitatea în care nu se ajunge la un acord mutual asupra necesității și oportunității unui aspect legat de gestionarea informațiilor între noi pe de o parte și vizitatorii, utilizatorii noștri și/ sau Contrapartidele noastre Comerciale pe de altă parte în contextul strategiei noastre proprii de afaceri.

În orice circumstanță în care vizitatorii, utilizatorii și/ sau Contrapartidele Comerciale interacționează cu prezența noastră de afaceri în cadrul Internet, vom putea în aproape orice caz gestiona informațiile lor incluzând adresa de Protocol Internet (“Internet Protocol”, “IP address”) și/ sau caracteristici ale programului software de tip navigator (“browser”). Putem gestiona interacțiuni între ultimele categorii de informații și utilizatorii înregistrați și/ sau Contrapartidele Comerciale înregistrate în mod specific. 

Vom putea gestiona datele și/ sau informațiile care derivă de la vizitatori, utilizatori și/ sau Contrapartide Comerciale în vederea urmăririi celei mai agresive strategii proprii de afaceri legitime, de exemplu pentru a le pune la dispoziție informații adaptate comportamentului lor și/ sau previzibilității comportamentului lor astfel cum au fost determinate prin intermediul gestionării de către noi a acestor date și/ sau informații, și/ sau în vederea furnizării de și/ sau asigurării vânzărilor de produs(e) și/ sau servicii, gestionării interacțiunilor și/ sau tranzacțiilor (inclusiv reluării respectivelor, chiar și de o manieră automatizată complet sau parțial), aderării la unele raportări diverse interne și/ sau externe, practici de facturare și/ sau alte operațiuni legate de interacțiunile vizitatorilor, utilizatorilor și/ sau Contrapartidelor Comerciale cu noi.

În cazurile unor informații, produse și/ sau servicii diverse, LUSIG CAFE ar putea acționa în calitate de furnizor, și în acest rol ar putea fi un operator (controlor) și/ sau procesator care gestionează (inclusiv dar fără limitare la operațiuni de tipul recepției, depozitării și/ sau procesării) Date(lor) cu caracter personal. În orice și/ sau toate (asemenea) caz(uri), am putea acționa în calitate de procesator de Date cu caracter personal și ne vom asigura că procesăm Datele cu caracter personal în mod legitim în interesul și aderând la instrucțiunile entităților noastre partenere și/ sau agenților noștri parteneri (inclusiv aparținând entităților menționate anterior). Am putea gestiona asemenea Date și/ sau informații cu caracter personal colectate, în vederea furnizării de și/ sau asigurării vânzărilor de produs(e) și/ sau servicii, gestionării interacțiunilor și/ sau tranzacțiilor (inclusiv reluării respectivelor, chiar și de o manieră automatizată complet sau parțial), aderării la unele raportări diverse interne și/ sau externe, practici de facturare și/ sau alte operațiuni legate de interacțiunile vizitatorilor, utilizatorilor și/ sau Contrapartidelor Comerciale cu noi (inclusiv prin respectarea solicitărilor rezonabile și legitime, indicațiilor și/ sau strategiilor de afaceri ale entităților noastre partenere și/ sau agenților noștri parteneri, inclusiv aparținând entităților menționate anterior).

LUSIG CAFE gestionează Date cu caracter personal pe care le primește în mod direct de la proprii vizitatori, utilizatori și/ sau de la propriile Contrapartide Comerciale și/ sau pentru entitățile sale partenere și/ sau agenții săi parteneri (inclusiv aparținând entităților menționate anterior) în mod direct și/ sau indirect în calitățile sale de procesator de date și/ sau de operator în vederea celei mai agresive urmăriri legitime a propriei strategii de afaceri, inclusiv (dar fără limitare) prin mijloacele:

 1. verificărilor de identitate (de exemplu în legătură cu spațiile digitale personale ale utilizatorilor și/ sau Contrapartidelor Comerciale);
 2. reacțiilor la acțiuni care derivă de la vizitatori, utilizatori și/ sau Contrapartide Comerciale;
 3. menținerii, operării și/ sau procesării de Date cu caracter personal în cadrul sistemelor digitale localizate în România (Stat Membru al Uniunii Europene) și/ sau alte locații (doar dacă acestea oferă protecții adecvate din punctul de vedere al reglementărilor și/ sau mediului de afaceri în cel mai strict sens de interpretare a prevederilor Regulamentului General al Uniunii Europene privind Protecția Datelor cu caracter personal și ale ambelor Cadre ale Scutului de Confidențialitate UE-S.U.A. și Elvețian-S.U.A. aparținând Programului Cadrului Scutului de Confidențialitate, în scopul final al eliminării totale sau cel puțin minimizării în cea mai mare măsură a oricăror sau cel puțin a celei mai extinse răspunderi a LUSIG CAFE în conformitate cu aceste cadre de reglementare);
 4. gestionării informației, produselor și/ sau serviciilor, și/ sau aderării la și respectării datoriilor noastre contractuale în privința lor (inclusiv dar fără limitare la gestionările tranzacțiilor, raportări, facturări, reluări chiar și de o manieră automatizată complet sau parțial, precum și alte operațiuni și/ sau activități în legătură cu furnizarea de informații, produse și/ sau servicii către vizitatori, utilizatori și/ sau Contrapartide Comerciale);
 5. legate de alte scopuri legitime legate de strategia proprie de afaceri (inclusiv dar fără limitare la raportări, operațiuni și/ sau activități în domeniul fiscal și/ sau transfrontalier inclusiv dar fără limitare la cele de tip vamă) care sunt permise sau obligatorii în conformitate cu cadrele de reglementare local (român), altor state, supranaționale și/ sau internaționale aplicabile.

LUSIG CAFE prezintă întotdeauna un mecanism de optare-pentru (opt-in) în contextul gestionării sale de informații. Nu vom divulga Date cu caracter personal unor Entități Terțe în lipsa consimțământului exprimat în mod specific sau cel puțin indirect din partea vizitatorilor, utilizatorilor noștri și/ sau Contrapartidelor noastre Comerciale care ne este conferit în cadrul interacțiunilor noastre de afaceri cu aceștia/ acestea și de asemenea în cel al practicilor de afaceri rezonabile interpretate în cel mai proactiv și extensiv mod posibil în oricare dintre mediile de afaceri aflate în absolut orice tip de legătură cu strategia noastră proprie de afaceri.

6. DIVULGĂRI ȘI/ SAU TRANSFERURI EXTERNE DE DATE CU CARACTER PERSONAL

Cu excepția cazului unei prevederi în sens contrar conținute în acest cadru, LUSIG CAFE va divulga Date cu caracter personal unor Entități Terțe doar în cazul în care acestea trebuie în mod rezonabil să ajungă să cunoască asemenea informații și doar în măsura în care ambitul interacțiunii de afaceri cu LUSIG CAFE este în discuție, în orice caz nu vor avea loc asemenea divulgări datorate altor motive. Oricare dintre și toate asemenea Entități(le) Terțe subsecvente care le recepționează trebuie să accepte să respecte sarcini specifice în legătură cu confidențialitatea, și cel puțin totalitatea documentației LUSIG CAFE aplicabile incluzând trimiterile indirecte la aderarea la prevederile Regulamentului General al Uniunii Europene privind Protecția Datelor cu caracter personal și ale ambelor Cadre ale Scutului de Confidențialitate UE-S.U.A. și Elvețian-S.U.A. aparținând Programului Cadrului Scutului de Confidențialitate.

LUSIG CAFE ar putea în mod potențial furniza informații, inclusiv dar fără limitare la Date cu caracter personal, unor Entități Terțe care ar putea acționa în calitățile de consultanți, personal contractual și/ sau agenți (chiar independenți), în vederea prestării, furnizării și/ sau gestionării de operațiuni din partea LUSIG CAFE și în conformitate cu indicațiile, instrucțiunile și/ sau supravegherea noastre specifice. De exemplu, LUSIG CAFE ar putea în mod potențial gestiona Date cu caracter personal în cadrul operațiunilor (inclusiv sistemelor) unor asemenea Entități Terțe. În orice asemenea caz, Entitățile Terțe trebuie să consimtă să gestioneze Datele cu caracter personal doar în cadrul limitelor scopurilor și/ sau motivelor specifice pentru care au fost implicate și/ sau incluse de către LUSIG CAFE, și trebuie în același timp să adere totalității prevederilor incluse în continuare în cadrul acestei Secțiuni:

 1. să se conformeze ambelor Cadre ale Scutului de Confidențialitate UE-S.U.A. și Elvețian-S.U.A. și principiilor Programului Cadrului Scutului de Confidențialitate sau cel puțin prevederilor și principiilor altui sistem sau mecanism permis în mod alternativ de către legile și/ sau reglementările care sunt în vigoare ale Statelor Unite ale Americii, Uniunii Europene și Confederației Elvețiene cu privire la protecția datelor (în domeniile specifice ale transferurilor, schimburilor, activităților operatorilor și de procesare în legătură cu Date cu caracter personal);
 2. să se conformeze prevederilor cadrului Regulamentului General al Uniunii Europene privind Protecția Datelor cu caracter personal;
 3. și să consimtă să ofere protecții conforme cu privire la Datele cu caracter personal care sunt cel puțin la fel de stricte și oferă cel puțin la fel de multă protecție ca și cele care sunt stabilite și/ sau apărate prin intermediul Strategiei și Politicii noastre de Confidențialitate.

LUSIG CAFE poate de asemenea divulga Date cu caracter personal pentru orice alte motive și/ sau către alte Entități Terțe în orice circumstanță în care vizitatorii, utilizatorii și/ sau Contrapartidele Comerciale au consimțit la și/ sau au solicitat o asemenea divulgare. Orice entitate este prin aceasta conștientă și consimte că LUSIG CAFE ar putea în mod potențial fi obligată să divulge Datele cu caracter personal ale vizitatorilor, utilizatorilor și/ sau Contrapartidelor Comerciale în vederea respectării în mod legitim a unei solicitări obligatorii legitime care derivă de la autorități, inclusiv dar fără limitare în scopuri legate de respectarea specificațiilor de securitate națională și/ sau de apărare a ordinii de reglementare. 

7. DATE SENSIBILE

LUSIG CAFE SRL nu solicită sau/ și colectează Date Sensibile din partea vizitatorilor săi, utilizatorilor săi și/ sau Contrapartidelor sale Comerciale.

8. ACURATEȚEA, INTEGRITATEA ȘI SECURITATEA DATELOR

LUSIG CAFE SRL implementează un nivel rezonabil de atitudine proactivă, diligență și eforturi în vederea asigurării respectării conformității, integrității și securității Datelor cu caracter personal pe care le gestionează. Adoptăm și implementăm în mod constant protecții actualizate de ordin informațional, fizic și tehnic astfel cum acestea sunt considerate potrivite în mod rezonabil în vederea protejării Datelor cu caracter personal în raport cu incidente (chiar parțiale sau tentative în acest sens) precum pierderi, folosiri în alte scopuri, gestionări în alte scopuri sau cazuri de accesări, modificări, divulgări sau distrugeri neautorizate. Implementăm tehnologii de protecție ale rețelelor și de tip firewall securizate atunci când gestionăm Date cu caracter personal în medii electronice. În vederea accesării sistemelor noastre electronice de date, implementăm autentificarea utilizatorilor prin intermediul datelor de accesare care includ parole sigure sau metode similare de autentificare securizată. Implementăm de asemenea limitări cu privire la accesări, restricționând categoria de personal căreia trebuie să îi fie permisă accesarea Datelor cu caracter personal ale Contrapartidelor Comerciale în cadrul proceselor operațiunilor noastre de afaceri (inclusiv prin asigurarea securității sistemului care permite asemenea operațiuni de afaceri).

În plus, LUSIG CAFE SRL implementează tehnologii de criptare securizată în vederea protejării diferitelor tipuri de Date cu caracter personal. Cu toate măsurile asigurătorii și eforturile noastre rezonabile, ne notificăm vizitatorii, utilizatorii și Contrapartidele Comerciale pe această cale cu privire la faptul că un nivel complet de securitate nu ar putea fi atins în niciun moment sau în totalitatea momentelor, și le recomandăm în mod serios acestora să cerceteze, implementeze și aplice standarde de securitate personală potrivite pe tot parcursul interacțiunilor noastre.

9. NOTIFICARE OFICIALĂ

LUSIG CAFE SRL își notifică pe această cale Contrapartidele Comerciale cu privire la aderența sa la și respectarea sa cu privire la principiile stabilite de către Cadrele Scutului de Confidențialitate UE-S.U.A. și Elvețian-S.U.A. prin intermediul politicii de confidențialitate la nivel de organizație plasată la dispoziția accesului publicului, intitulată “Strategia și Politica noastră de Confidențialitate”, pe care a publicat-o la adresa Internet - https://www.dimeon.ro/confidentialitate și cu privire la faptul că asigură recunoașterea, acordul și aderența absolut fiecărei Contrapartide Comerciale la această versiune curentă a strategiei și politicii în orice moment în care acestea inițiază o interacțiune oficială cu organizația noastră în procesul de afaceri.

10. PROTECȚII ÎN LEGĂTURĂ CU ACCESAREA ȘI/ SAU UTILIZAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Personalul LUSIG CAFE SRL aflat sub incidența unor contracte de muncă sau entitățile implicate juridic în orice legătură cu organizația noastră în cadrul căreia exercităm un control semnificativ asupra activității lor pot accesa și/ sau utiliza Date cu caracter personal doar dacă sunt autorizate în mod specific să acționeze în aceste maniere și doar în cadrul limitărilor impuse în cadrul autorizărilor specifice, inclusiv al celor în legătură cu scopul în vederea căruia sunt autorizate să acționeze în modurile specifice respective.

11. DREPTURILE DE A ACCESA, RECTIFICA, MODIFICA ȘI/ SAU ELIMINA DATE CU CARACTER PERSONAL

 1. Drepturile de a Accesa, Rectifica, Modifica și/ sau Elimina Date cu caracter personal. Vizitatorii, utilizatorii și/ sau Contrapartidele Comerciale se bucură de drepturile juridice de a Accesa, Rectifica, Modifica și/ sau Elimina Date cu caracter personal (inclusiv dar fără limitare la cunoașterea informațiilor incluse în cadrul sistemelor și asigurarea conformității și relevanței informațiilor în raport cu scopurile și/ sau motivele pentru care au fost colectate în vederea gestionării). Vizitatorii, utilizatorii și/ sau Contrapartidele Comerciale își pot revizui Datele cu caracter personal care sunt gestionate în cadrul sistemelor (inclusiv dar fără limitare la bazele de date) și să inițieze proceduri în vederea rectificării, eliminării sau chiar blocării oricărei părți a și/ sau totalității Datelor cu caracter personal, într-o manieră legitimă care este conformă intrinsec cu totalitatea politicilor și acordurilor specifice de afaceri relevante ale LUSIG CAFE pe care le aplicăm în orice moment. Ulterior contactului cu o solicitare rezonabilă, și în conformitate cu cerințele principiilor Programului Cadrului Scutului de Confidențialitate și cu cele ale cadrului de reglementare al Regulamentului General al Uniunii Europene privind Protecția Datelor cu caracter personal, LUSIG CAFE va furniza o Accesare potrivită a Datelor cu caracter personal, în scopurile rectificării sau modificării informațiilor atunci când se dovedesc a fi neconforme. Utilizatorii și/ sau Contrapartidele Comerciale pot de asemenea modifica Datele lor cu caracter personal din cadrul spațiilor alocate lor, cu toate că aceasta nu va avea întotdeauna drept consecință o eliminare automată a informațiilor anterioare (pe care le vom păstra până în momentul unei solicitări specifice pentru eliminare în conformitate cu consimțământul implicit sau cel puțin cu interesul personal implicit cu privire la securitatea spațiului asigurat în eventualitatea unei potențiale breșe). În orice caz, în vederea exercitării drepturilor lor de a Accesa, Rectifica, Modifica și/ sau Elimina Date cu caracter personal, vizitatorii, utilizatorii și/ sau Contrapartidele Comerciale trebuie să ne contacteze prin intermediul unuia dintre canalele oficiale prezentate în cadrul Secțiunii 13 a acestui document. Persoanele vizate sunt obligate juridic să furnizeze doar date și/ sau informații conforme, adevărate și complete în cadrul oricărei interacțiuni cu noi.
 2. Solicitările de a Accesa, Rectifica, Modifica și/ sau Elimina Date cu caracter personal. LUSIG CAFE va gestiona fiecare dintre următoarele tipologii și va notifica vizitatorii, utilizatorii, Contrapartidele Comerciale și/ sau alte entități în mod legitim în următoarele circumstanțe: (a) prezența unei solicitări legitime din partea persoanei vizate; și/ sau (b) prezența unei solicitări obligatorii legitime în vederea divulgării de Date cu caracter personal provenind de la o autoritate de asigurare a reglementărilor.
 3. Soluționarea conformă a solicitărilor cu privire la Accesarea, Rectificarea, Modificarea și/ sau Eliminarea de Date cu caracter personal. LUSIG CAFE va depune eforturi în vederea recunoașterii și soluționării conforme a fiecărei și a tuturor solicitărilor rezonabile privind accesarea, rectificarea, modificarea și/ sau eliminarea sau dezactivarea (inclusiv anonimizarea permanentă a) Datelor cu caracter personal într-o manieră și rezolvare în timp util interpretat în mod proactiv.

12. SCHIMBĂRI ALE STRATEGIEI ȘI POLITICII NOASTRE

Strategia și Politica noastră poate fi adaptată în mod periodic, în vederea menținerii conformității prevederilor sale cu Principiile stabilite de către ambele Cadre ale Scutului de Confidențialitate UE-S.U.A. și Elvețian-S.U.A. aparținând Programului Cadrului Scutului de Confidențialitate și de asemenea cu cadrul și cu principiile Regulamentului General al Uniunii Europene privind Protecția Datelor cu caracter personal. De asemenea vom informa cu privire la și aplica recunoașterea și respectarea acestor Principii prin intermediul oricărui canal oficial de comunicare în cadrul întregii grupări a personalului nostru aflat sub incidența unor contracte de muncă sau entităților implicate juridic în orice legătură cu organizația noastră în cadrul căreia exercităm un control semnificativ asupra activității lor. De asemenea vom supune notificări atenției vizitatorilor, utilizatorilor noștri și/ sau Contrapartidelor noastre Comerciale cu privire la orice informații actualizate care pot afecta în mod relevant gestionarea de către noi a Datelor cu caracter personal (chiar în eventualitatea în care gestionarea ar fi început anterior), în timp ce le vom oferi alegerea supunerii Datelor lor cu caracter personal gestionării în orice manieră actualizată producând un impact relevant.

13. COMENTARII, ÎNTREBĂRI, PROBLEME, ÎNGRIJORĂRI SAU PLÂNGERI

Dumneavoastră și/ sau absolut orice entitate puteți contacta LUSIG CAFE cu întrebări, pune în discuție probleme sau îngrijorări, sau înregistra plângeri cu privire la Termenii de acces, utilizare și/ sau interacțiune în cadrul Strategiei și Politicii afacerii noastre și/ sau orice prevedere sau document la care se face referire aici prin intermediul contactării noastre:

Denumire Contrapartidă Comercială:

ARON SAMU PHD LLM ESQ SRL, prin

Nume Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal (Data Protection Officer) învestit cu protecția datelor cu caracter personal:

Dr. Áron Samu, LL.M., Esq.

Adresă:

Str. Horea Nr. 80-82 Ap. 6, Mun. Cluj-Napoca, Județul Cluj, România, cod poștal 400275

Număr de telefon mobil:

0040743773239

00407​GDPREADY

Adresă Google LLC Email:

aron.samu@aronsamu.com

Disponibilitatea personalului învestit cu protecția datelor cu caracter personal: proactivă 24/7 (24 ore zilnic, 7 zile pe săptămână, prin prisma obligațiilor ce derivă din cadrul legislativ comunicarea considerându-se a fi făcută în prima zi națională lucrătoare următoare datei trimiterii efective dacă trimiterea efectivă a comunicației s-a realizat într-o zi națională liberă, caracteristicile zi lucrătoare și zi liberă urmând a fi interpretate în conformitate cu legislația română aplicabilă acestui document în ceea ce privește interpretarea).

14. CONTROL ȘI REZOLVARE A ORICĂROR PROBLEME, ÎNGRIJORĂRI SAU DISPUTE

În vederea asigurării conformității noastre cu Principiile Cadrelor Scutului de Confidențialitate UE-S.U.A. și Elvețian-S.U.A., ne angajăm să rezolvăm plângerile în legătură cu confidențialitatea Dumneavoastră și cu modurile în care colectăm sau utilizăm informațiile Dumneavoastră cu caracter personal. Vizitatorii, clienții și/ sau Contrapartidele Comerciale care provin din Uniunea Europeană și/ sau Confederația Elvețiană și ridică orice probleme, își exprimă orice îngrijorări sau antrenează orice dispute în legătură cu gestionarea Datelor lor cu caracter personal pot să se simtă liberi să ne contacteze prin intermediul oricărui canal oficial prezentat în cadrul Secțiunii 13 a acestui document.

În orice caz în care problemele, îngrijorările și/ sau disputele vizitatorilor, utilizatorilor și/ sau Contrapartidelor Comerciale în legătură cu noi nu sunt soluționate în manieră/ în maniere satisfăcătoare prin intermediul interacțiunilor noastre ulterioare, prin aceasta declarăm acțiunea și confirmăm respectarea transmiterii unor asemenea cazuri nesoluționate privind materiile confidențialității și/ sau securității care se află sub incidența oricărui dintre cele două sau ambelor Cadre ale Scutului de Confidențialitate UE-S.U.A. și Elvețian-S.U.A. către structurile independente de soluționare a divergențelor care activează sub controlul Autorităților Uniunii Europene de Supraveghere cu atribuții în materia protecției Datelor cu caracter personal, începând cu autoritatea noastră națională care poate fi contactată prin intermediul canalelor oficiale de comunicare prezentate în continuare:

Autoritatea Română Națională: Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
Adresă: B-dul Magheru 28-30, Sector 1, București, cod poștal 010336
Telefon: 0040 21 252 5599
Fax: 0040 21 252 5757
Email: anspdcp@dataprotection.ro 
Pagina Internet: http://www.dataprotection.ro/
Membru Art. 29 WP: Președintele Autoritãții Naționale de Supraveghere a Prelucrãrii Datelor cu Caracter Personal
Membru Alternativ Art. 29 WP: Reprezentantul Biroului Relații Internaționale

Oricare asemenea probleme, îngrijorări și/ sau dispute vor fi supuse atenției fie Departamentului Comerțului al Statelor Unite ale Americii și/ sau Comisiei Federale pentru Comerț a Statelor Unite ale Americii în vederea oferirii asigurării asupra faptului că oricare asemenea circumstanțe de interes pentru vizitatori, utilizatori sau Contrapartidele Comerciale sunt procesate și soluționate în mod corespunzător. Există o durată adecvată apreciată în mod rezonabil în care circumstanțele ar trebui să fie soluționate. Oricând are loc o direcționare a (unei) circumstanțe(lor) din partea Autorității de Supraveghere cu atribuții în materia protecției Datelor cu caracter personal către atenția Statelor Unite ale Americii, Departamentul Comerțului al Statelor Unite ale Americii este obligat să respecte un termen limită specific pentru a reacționa. În orice caz în care Comisia Federală pentru Comerț a Statelor Unite ale Americii este implicată, aceasta și-a asumat acordarea de prioritate în cazul circumstanțelor generate de către entități individuale apreciate în mod singular.

În orice caz în care nu are loc o soluționare potrivită a circumstanțelor în conformitate cu mijloacele enumerate anterior, remediul final va fi reprezentat de transmiterea acestora în recurs către atenția unui organism de arbitraj disponibil. Acest recurs în circumstanțele care sunt legate de securitatea națională și care implică orice entitate ale cărei Date cu caracter personal intră în cadrul Statelor Unite ale Americii va fi gestionat de către un Ombudsman independent față de structurile de informații ale Statelor Unite ale Americii. Modalitățile specifice în care funcționează acest Ombudsman și statutul independent al acestuia vor fi clarificate, în special chestiunile privind statutul său independent și statutul său în cadrul interacțiunilor cu oricare alte structuri de supraveghere ale cadrului de reglementare care sunt independente și au autoritate și jurisdicție asupra acestor chestiuni, pe tot parcursul fazei inițiale a procesului de recurs.

În ultimă instanță, care va fi exercitată doar în cazuri speciale și limitate, va avea loc recursul care ar putea fi exercitat de către entitățile Uniunii Europene și Confederației Elvețiene și supus atenției structurii arbitrale obligatorii a Completului Scutului de Confidențialitate.

LUSIG CAFE în cele din urmă prin prezenta declară și se obligă în raport cu cele mai înalte standarde de deschidere, cooperare și respectare în raport cu ambele Autorități de Supraveghere cu atribuții în materia protecției Datelor cu caracter personal ale Uniunii Europene și Confederației Elvețiene și să recunoască, respecte și aplice instrucțiunile emise de către aceste Autorități competente în legătură cu datele și informațiile aflate în legătură cu personalul său aflat sub incidența unor contracte de muncă sau entități implicate juridic în orice legătură cu organizația noastră în cadrul căreia exercităm un control semnificativ asupra activității lor care sunt transferate din Uniunea Europeană și/ sau Confederația Elvețiană în cadrul ambitelor relevante ale raporturilor de muncă și/ sau al altor legături juridice relevante în cadrul cărora exercităm un control semnificativ asupra activității lor.

Orice date, informații sau părți ale acestora, transmise prin intermediul unei interacțiuni voluntare și în absența absolut oricărei constrângeri cu LUSIG CAFE de către un vizitator, utilizator și/ sau o Contrapartidă Comercială în cadrul ambitului strategiei noastre proprii de afaceri, sunt considerate a fi transmise cu bună intenție, bună credință, într-o manieră cinstită de afaceri și cu acceptarea completă a consecințelor juridice ale unor asemenea acțiuni, fără intenția de a emite pretenții în raport cu prejudicii și/ sau de a cauza orice tip de răspundere juridică asupra noastră. În orice moment în care începeți să aveți orice întrebări, probleme, îngrijorări, obiecții sau alte atitudini sau opinii care rezultă în lipsa dorinței Dumneavoastră de a continua interacțiunile noastre în maniera previzibilă sau în cazul în care Dumneavoastră doriți să reveniți asupra conduitei anterioare prin eliminarea oricăror informații sau părți ale acestora din cadrul gestionării noastre, contactați-ne imediat prin intermediul canalelor oficiale de comunicare prezentate în mod public în cadrul Secțiunii 13 a Strategiei și Politicii noastre de Confidențialitate în vederea soluționării divergențelor noastre în mod amiabil. Ne rezervăm dreptul de a acționa într-o modalitate consistentă cu strategia noastră de afaceri perfect legitimă, inclusiv prin limitarea, refuzul sau restricționarea accesului Dumneavoastră la informații, produse și/ sau servicii (chiar și în mod parțial) cel puțin în măsura necesară având în vedere survenirea schimbării atitudinii, comportamentului și/ sau deciziilor personale suverane ale Dumneavoastră cu privire la gestionarea de către noi a datelor, informațiilor și/ sau Datelor cu caracter personal (ale) Dumneavoastră.

În cele din urmă, ne declarăm prin prezenta și asigurăm recunoașterea, respectarea și aplicarea întregului cadru de reglementare în vigoare al Regulamentului General al Uniunii Europene privind Protecția Datelor cu caracter personal (inclusiv totalitatea prevederilor la care se face trimitere, care sunt legate și care sunt conectate în cadrul de reglementare, și de asemenea a celor care se vor aplica cu precedență față de acestea sau care vor modifica în orice modalitate orice categorie a acestora, inclusiv chiar Regulamentul General al Uniunii Europene privind Protecția Datelor cu caracter personal).

Strategia și Politica noastră de Confidențialitate a fost publicată și intră în vigoare astăzi, 25 Mai 2018, și are 25 (douăzeci și cinci) pagini, incluzând 7056 cuvinte, 42892 caractere, și 34788 caractere excluzând spațiile, conform specificațiilor determinate de către Google LLC Docs, prezentate în continuare:

ÎN VIGOARE

Versiunea 1.0 - 25 Mai, 2018

PUBLICAT

Versiunea 1.0 - 25 Mai, 2018

ISTORIC VERSIUNI

 1. Versiunea 1.0 - în vigoare 25 Mai, 2018

Data ultimei schimbări: 25 Mai, 2018

 

top